top of page

Moderné aplikácie vo vyučovacom procese

Tento kurz ešte nie je možné rezervovať.

Naučte sa pracovať s inovatívnymi aplikáciami

  • Ukončeno
  • 790 eur
  • EQL Lučenec

Popis služby

Absolvent programu získa základnú orientáciu v aplikáciách Canva, Book creator, Dokumenty, Prezentácie a Meet. Vďaka poznatkom bude môcť samostatne pripravovať materiály využiteľné na prezenčných, ale aj dištančných výukách. Program podporuje pripravenosť poslucháča na prerušené prezenčné vyučovanie. Poslucháč získa praktické vedomosti o vytváraní grafík, dokumentov, listov, ilustrácií, testov, pracovných zošitov, kvízov, elektronických kníh - vlastných učebníc, prezentácií, ukážkových príkladov a naučí sa získavať elektronickou formou spätnú väzbu od svojich poslucháčov. Absolvent programu získa prehľad o možnostiach tímovej práce s nástrojmi Google, ktoré dokáže využiť tak medzi jeho poslucháčmi, ako aj kolegami. Osnova programu: Práca s platformou Canva - ako na tvorbu pútavých učebných grafík, prezentácií Práca s platformou Book creator - ako si vytvoriť vlastné učebné pomôcky Kahoot - interaktívne vyučovanie so spätnou väzbou Google Workspace (nástroje Google: Dokumenty, Prezentácie, Google Meet) Počet hodín: 18 hodín Výuka: 1 mesiac (9x2) Vyučovacie dni: Po-Str Typ: prezenčne + možnosť kombinácie online Náročnosť: pre začiatočníkov


Kontaktné údaje

  • Tomáša Garrigue Masaryka 7, Lučenec, Slovensko

    0948818888

    office@eql.sk

bottom of page