top of page
Vyhledat

Strelec na Zámockej ulici v Bratislave čítal dezinformácie. Nepodceňujme prípravu žiakov a študentov

Médiá dokážu vplývať na celú spoločnosť a formovať ich postoje, názory, úsudky aj hodnotenia reality. Významnou cieľovou skupinou pre médiá sú mladí ľudia. Médiá pre spoločnosť predstavujú nielen zdroj zábavy, ale hlavne zdroj informácií. Nie všetky informácie, ktoré prijímame, sú pravdivé.Čo dokážu hoaxy a dezinformácie sme videli počas pandémie, vidíme počas vojny a ich sila vyvrcholila na Slovensku teraz, počas streľby na Zámockej ulici v Bratislave. Hoaxy a dezinformácie častokrát stanovujú neexistujúce problémy, pričom burcujú ľudí proti skupinám obyvateľstva, ktoré za dezinformátormi pomenované frustrácie nemôžu.

Mladík, strelec zo Zámockej ulice sa radikalizoval na internetových fórach pravicového extrémizmu. K takémuto obsahu je možné dostať sa z "bežného" internetu, nie je potrebný "darknet". Sám strelec v jednom zo svojich statusov potvrdzuje, že články "mu pomohli vidieť svet inak". Očakával nahradenie bielej rasy, úpadok a nový svetový poriadok.

Za vinníkov považoval Židov a homosexuálov, pričom veril, že riešením je ich likvidácia.

19. ročný mladík zverejnil pred tým, ako zabil dvoch ľudí aj Manifest. "Dokument je sondou do mysle mladého človeka ovplyvneného tými najextrémnejšími (nielen) internetovými konšpiráciami. Zároveň však upriamuje pozornosť na dianie na lokálnej „alternatívnej“ scéne, kde je rovnaká ideológia denne voľne šírená a ľahko dostupná každému.", píšu o Manifeste Živé.sk.

Deti a mladiství dostávajú od svojich rodičov moderné technológie do rúk, pričom im nikto nedá návod, ako ich používať. Internet je prvý vynález ľudstva, ktorý sa po celej Zemi rozšíril za menej ako 50 rokov. O žiadnom inom vynáleze sa to nedá povedať. S internetom sme začali pracovať podstatne skôr, ako sme si uvedomili tak jeho prínosy, ako aj jeho riziká.

Chybu musíme dodatočne napraviť. Podľa nášho realizovaného prieskumu, iba minimálny počet škôl sa na Slovensku zaoberá mediálnou výchovou svojich žiakov. Prieskum si môžete prečítať tu: analýza mediálnej vzdelanosti


Mnohé školy nemajú k dispozícii potrebné učebné pomôcky k tomu, aby takúto výuku zvládli.
Vypracovali sme príručky - pomôcky pre žiakov, študentov a učiteľov, ktoré sú zamerané na rozlišovanie dezinformácií a hoaxov. Pomôcky sú určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl, pre študentov stredných škôl a učiteľov.

Príručky sú dostupné v brožúrovej forme a tiež ako elektronické knihy, dostupné ihneď k stiahnutiu. (Pre školy pri väčších množstvách ponúkame zľavy)

Kontakt:

EQL, občianske združenie

T.G. Masaryka 7, 984 01 Lučenec

0948 818 888, office@eql.sk

bottom of page