top of page
Vyhledat

Projekt "Never všetkému čo je na webe," učí žiakov a študentov overovať informácie


Lučenec (6. 10. 2021) – Občianske združenie EQL uskutočňuje roadshow na základných a stredných školách a v centrách voľného času v rámci projektu "Never všetkému, čo je na webe". Projekt je zameraný na zvýšenie občianskej a mediálnej gramotnosti. Žiaci a študenti sa počas zaujímavej prednášky naučia, ako rozlišovať medzi serióznym a dezinformačným médiom. Taktiež jednoduchou formou sa naučia ako vedia overovať získané informácie. Atraktívnou formou pripravujeme žiakov a študentov na zapojenie sa do verejnej politiky, overovanie faktov v médiách, triedenie dezinformácií a konšpirácií na internete.

Dezinformačné weby na Slovensku sú takmer do takej miery čítané, sledované a počúvané, že prinášajú podobné čísla sledovanosti ako tradičné, mienkotvorné média. Tieto médiá okrem dezinformácií šíria nenávisť, rasizmus a vyvolávajú v čitateľoch strach. Je dôležité mládež pripraviť včas na to, aby informácie, ktoré prijíma, vedela správne spracovať, vyhodnotiť a overiť. Realizáciou tohto projektu sa zvýši povedomie problematiky šírenia falošných správ a jej dopad na verejnú mienku.

Zámerom projektu “Never všetkému, čo je na webe (Iniciatíva neformálneho vzdelávania študentov v oblasti občianskej gramotnosti)” je atraktívnou formou pripraviť žiakov a študentov na aktívne zapojenie sa do verejnej politiky, overovanie faktov v médiách, triedenie dezinformácií a konšpirácií na internete. Projekt neurčuje, čo majú žiaci a študenti čítať, ale naučia sa ako narábať so získanými informáciami.

Máte aj na vašej škole, vo firme alebo v organizácií ľudí, ktorí veria dezinformáciám?


Napíšte nám mail office@eql.sk a radi s našou prednáškou navštívime aj vás. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na reformuj.sk.

bottom of page