Vyhledat

EQL pripravuje učebnice pre žiakov a študentov zamerané na dezinformácie

Učebnice s pracovným zošitom poslúžia žiakom a študentom pre lepšie orientovanie sa v dezinformáciách.


Občianske združenie EQL v rámci projektu “Never všetkému, čo je na webe” vypracuje učebné pomôcky pre žiakov a študentov, ktoré budú zamerané na dezinformácie. Učebné materiály budú určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl a pre študentov stredných škôl.

Žiaci a študenti si vďaka učebnici osvoja techniky overovania nielen informácií, ale aj fotografií či videí. Vďaka tomu sa z nich nestanú len pasívni prijímatelia správ, ale aktívni s kritickým myslením. Učebnice budú obsahovať príklady rôznych konšpiračných teórií, dezinformácií a ich vysvetlenie, aby sa v nich študenti vedeli lepšie zorientovať. Zoznámia sa terminológiou a hrozbami internetu. Získajú prehľad o médiách a budú ich vedieť rozlišovať.


Učebné materiály budú koncipované odlišne pre základné a stredné školy. Učebnica a pracovný zošit pre druhý stupeň základnej školy bude vyhotovená hravejšou a jednoduchšou formou. Súčasťou učebných materiálov bude aj pracovný zošit, kde si žiaci a študenti môžu overiť svoje znalosti. Pracovný zošit bude obsahovať praktické a interaktívne cvičenia, kde si overia svoje vedomosti.


V rámci projektu bude vypracovaná aj metodická príručka pre učiteľov. Prínosom príručky pre učiteľov základných a stredných škôl bude zvýšenie vedomostnej pripravenosti a schopnosti učiteľov realizovať vyučovací proces predmetu Občianska náuka doplnený o problematiku šírenia falošných informácií. Vďaka tejto príručke budú učitelia vedieť flexibilne reagovať a vedieť sprostredkovať žiakom a študentom poznatky o problematike.


Učebnice aj s pracovnými zošitmi budú k dispozícií v apríli roku 2022.