top of page

O nás

Občianske združenie EQL vzniklo v roku 2017. Venuje sa hybridným hrozbám, vzdelávaniu, sociálnym témam, verejnej politike a ochrane životného prostredia. Zakladateľom občianskeho združenia

EQL je Števo Bodor.  

Hybridným hrozbám sa venujeme piaty rok. Covid19 a vojna na Ukrajine ukázali zmysel našej práce. Doteraz nikdy sa tak často a intenzívne nehovorilo o dezinformáciách a hoaxoch. Vytvorili sme príručku pre pedagógov, učebnice pre žiakov ZŠ a študentov SŠ, spolu aj s pracovným zošitom. Na základných, stredných školách a komunitných centrách usporadúvame prednášky, kde našim poslucháčom vysvetľujeme, ako overovať informácie, obrázky aj videá. Učíme ich, ako prakticky a samostatne overiť spontánne nájdené informácie, ako rozoznať skutočné médium od dezinformačného.

 

Cieľom občianskeho združenia je formou infoaktivít a školení pozitívne vplývať na spoločnosť v oblasti verejných politík a v oblasti ochrany životného prostredia.

 

Vytvárame projekty ktoré sú zamerané najmä na mládež. Základom sú prednášky, workshopy, dokumentárne filmy. Sústredíme sa tak na to, aby projekty nezapadli prachom, ale naopak, ďalej žili. Cieľové skupiny tiež oslovujeme marketingom a prostredníctvom webových stránok. Vykonávame informatívnu a edukatívnu činnosť. ​

„Svet, ako sme ho vytvorili, je procesom nášho myslenia. Nemôžeme ho zmeniť bez toho, aby sme zmenili naše myslenie.“

~ Albert Einstein

Our Mission

Naša filozofia

Chceme spájať ľudí, aby sme úspešne menili Slovensko. Chceme vytvárať projekty, ktoré ľuďom pomôžu a budú o nich hovoriť. Chceme robiť veľké projekty v malom regióne.

obchodní tým
Doklady

Naša vízia

Neustále pracovné nasadenie. Byť úspešný ročne
v prípade dvoch až troch projektov a úspešne ich implementovať.

Aby bolo Slovensko lepšou krajinou

bottom of page