top of page

Naše projekty

EQL sa pravidelne zapája a uchádza sa o finančné prostriedky potrebné
k úspešnému vytvoreniu a fungovaniu projektov. Týkajú sa životného prostredia, vzdelávania, tvorby lepšej verejnej politiky a iné. 

Dav lidí

01

Polícia pre občanov

občania pre políciu. Projekt prináša návrhy riešení na spoluprácu polície s občanmi, ako aj zvyšovanie dôveryhodnosti polície v očiach verejnosti. Projekt v spolupráci s miestnymi samosprávami prináša vyhodnotenie efektívnosti práce mestskej polície, prehlbuje spoluprácu medzi miestnou samosprávou a prináša tak možnosť úspory verejných zdrojov vynaložené na mestskú políciu.

02

Never všetkému,

čo je na webe. Prednášky a školenia v súčinnosti s publikáciou má za úlohu pripraviť žiakov a študentov na aktívne zapojenie sa do verejnej politiky, overovanie faktov v médiách, triedenie dezinformácií, klamstiev a konšpirácií na internete.

Na svém notebooku
Pub Police

03

Bez pohárika

Inovatívny prístup v oblasti prevencie drogových závislostí s orientovaním sa na deti a mladistvých vo forme dokumentárneho filmu, webovej stránky a sociálnych sietí.

04

Nauč sa kresliť za 4 dni

Účelom projektu je podpora aktivít zmysluplného využívania voľného času prostredníctvom záujmovej umeleckej činnosti (4-dňový kurz kreatívneho kreslenia) v záujme predchádzať a eliminovať pôsobenia negatívnych vplyvov na deti a mládež.

Štětce
Most přes řeku

05

Stop povodniam

Účelom projektu je priniesť publikácie v oblasti protipovodňových opatrení – navrhované odporúčania pre mestá, obce a jednotlivcov v snahe úplnej minimalizácie povodní a nimi spôsobených škôd. Ide o dokumentárne filmy (história povodní na Slovensku, súčasný stav, odporúčania ako predchádzať povodniam pre mestá, obce a jednotlivcov).

06

Menej smogu

Projekt je orientovaný na informovanie širokej verejnosti o dôraznej potrebe chrániť čistotu ovzdušia a permanentne kontrolovať hustotu znečistenia. Cieľ projektu je dosiahnutý interaktívnym webovým portálom, aplikáciou s kvízmi, pútavými dokumentárnymi filmami a animáciami, informačnými brožúrami a prednáškami na školách ako aj priamo v obciach prostredníctvom „EKOautubus-u“.

Foggy Skyline
Snímka_obrazovky_2019-04-24_o_14_52_55_p.png

07

Poradenstvo pre rodičov,

ktorých deti sa ocitli vo väzbe. V prípadoch, kedy sa rodičia dozvedia že ich dieťa, neplnoletá osoba je zaistená, veľakrát stoja hodiny pred policajnou stanicou a atakujú príslušníkov policajného zboru. Rodičia sú informovaní iba stroho, nepoznajú svoje práva a ani práva svojho dieťaťa. V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť právnu pomoc a zastupovanie dieťaťa. Tieto situácie rieši náš projekt.

08

Mestské včely

Ochrana biodiverzity je dôležitá. My sme sa ju rozhodli chrániť chovom včiel v mestskom prostredí. Projekt zabezpečuje výuku budúcich včelárov a sleduje dianie chovu včiel v tenisovom kurte v Lučenci.

Včelař s včelami
Davy lidí

09

Bystrý podnikateľ

Dopĺňame vedomosti získané v škole o vedomosti finančnej gramotnosti. Lektori odovzdávajú budúcim podnikateľom skúsenosti z vedenia firmy, personalistiky, účtovníctva aj marketingu.

10

Mladí dospelí

Cieľom je chovancom detských domovov poskytnúť poradenstvo, aby sme im pomohli so štartom do pracovného, spoločenského a rodinného života.

Chatování po třídě
bottom of page