Ako meníme Slovensko

EQL sa pravidelne zapája a uchádza sa o finančné prostriedky potrebné
k úspešnému vytvoreniu a fungovaniu projektov. V roku 2018 a 2019 ide celkovo o osem inovatívnych projektov.

​Týkajú sa životného prostredia, vzdelávania, tvorby lepšej verejnej politiky a iné. V roku 2020 pokračujeme ďalej.

MUŽ

Polícia pre občanov, občania pre políciu

Projekt prináša návrhy riešení na spoluprácu polície s občanmi, ako aj zvyšovanie dôveryhodnosti polície v očiach verejnosti. Projekt v spolupráci s miestnymi samosprávami prináša vyhodnotenie efektívnosti práce mestskej polície, prehlbuje spoluprácu medzi miestnou samosprávou a prináša tak možnosť úspory verejných zdrojov vynaložené na mestskú políciu.

Studenti Psaní na svých počítačích

Never všetkému čo je na Webe

Prednášky a školenia v súčinnosti s publikáciou má za úlohu pripraviť žiakov a študentov na aktívne zapojenie sa do verejnej politiky, overovanie faktov v médiách, triedenie dezinformácií, klamstiev a konšpirácií na internete.

Noční chlapecké

Bez pohárika

Inovatívny prístup v oblasti prevencie drogových závislostí s orientovaním sa na deti a mladistvých vo forme dokumentárneho filmu, webovej stránky a sociálnych sietí.

Základní umělecká třída

Nauč sa kresliť za 4 dni

Účelom projektu je podpora aktivít zmysluplného využívania voľného času prostredníctvom záujmovej umeleckej činnosti (4-dňový kurz kreatívneho kreslenia) v záujme predchádzať a eliminovať pôsobenia negatívnych vplyvov na deti a mládež.

kaluž

Stop povodniam

Účelom projektu je priniesť publikácie v oblasti protipovodňových opatrení – navrhované odporúčania pre mestá, obce a jednotlivcov v snahe úplnej minimalizácie povodní a nimi spôsobených škôd. Ide o dokumentárne filmy (história povodní na Slovensku, súčasný stav, odporúčania ako predchádzať povodniam pre mestá, obce a jednotlivcov).

Snímka_obrazovky_2019-04-24_o_14.52.19.p

MenejSmogu

Projekt je orientovaný na informovanie širokej verejnosti o dôraznej potrebe chrániť čistotu ovzdušia a permanentne kontrolovať hustotu znečistenia. Cieľ projektu je dosiahnutý interaktívnym webovým portálom, aplikáciou s kvízmi, pútavými dokumentárnymi filmami a animáciami, informačnými brožúrami a prednáškami na školách ako aj priamo v obciach prostredníctvom „EKOautubus-u“.

Snímka_obrazovky_2019-04-24_o_14.52.55.p

Poradenstvo pre rodičov,
ktorých deti sa ocitli vo väzbe

V prípadoch, kedy sa rodičia dozvedia že ich dieťa, neplnoletá osoba je zaistená, veľakrát stoja hodiny pred policajnou stanicou a atakujú príslušníkov policajného zboru. Rodičia sú informovaní iba stroho, nepoznajú svoje práva a ani práva svojho dieťaťa. V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť právnu pomoc a zastupovanie dieťaťa. Tieto situácie rieši náš projekt.

varianta_II.jpg

Každý si zaslúži slušné bývanie

Každý by mal mať právo na slušné bývanie, kto sa snaží začleniť sa do spoločnosti a svojou prácou zveľaďuje Slovensko. Našou snahou je v rokoch 2020 - 2022 postaviť dve bytovky, v ktorých byty pridelíme zodpovedným a pracovitým rodinám. Chceme ukázať, že spoločenské problémy sa dajú riešiť a ľudia ktorým takto pomôžeme budú vďační za pomoc. Sme o tom presvedčení, že každý pracovitý človek si zaslúži slušné bývanie.